De (Nieuwe longen) van de Aarde

aardopwarming

CO²-toename door opwarming van de aarde. Met de hulp van alle aardbewoners kan dit veranderen.

Honderden jaren heeft de wereldbevolking ervoor gezorgd dat het tropisch regenwoud een ruwe dood (stierf). Niemand geeft er iets om.Voor veel mensen blijft dit een geheim, zij botsen gewoon een beetje rond met de menigte. Sommigen doen dat niet en voor hen hebben wij deze manier van leven bedacht. We wedden dat de menigte achter je aan zal komen. Dat is goed, omdat het broeikaseffect niet nodig is. Zolang er voldoende bamboe is.

10 jaar geleden was er een vraag vanuit Jakarta dat mensen negatief waren over bamboe. Kan onderzoek op bamboe worden gedaan. Toestemming kwam en zie (Muziek)  zit er zeker in. Er is afgelopen jaren veel onderzoek gedaan. Er zijn nu 11.000 dingen die je van bamboe kunt maken. Tests hebben aangetoond dat de trekkracht van bamboe 17% meer is dan van staal.

Als u iets wilt weten over de oorsprong van de aarde, verwijzen wij naar (wikipedia)

Zo maak je longen

Houd de bamboe2

De dikste bamboe heeft 39 cm gemeten door Ir.Mark Peeters.

ir. Marc Peeters ging 40 jaar geleden naar Jakarta na zijn studie elektrotechniek aan UAntwerpen.be. Hij ging 10 jaar geleden met pensioen en werd CEO van “Bambu Nusa Verde. In 2017 is hij gekroond door Koning Filip van België met de hoogste onderscheiding. De Belgische Kroonorde. Hij werd ook aangesteld als economische adviseur bij de Belgische ambassade in Jakarta.

Elk jaar sterven er 10 miljoen mensen op aarde omdat er niet genoeg zuurstof voor hen is. Bamboe gebruikt 4 keer de hoeveelheid CO² dan bomen om te groeien en produceert 35% meer zuurstof. Dat is de reden dat “De Wereld en Bamboe” vrienden zijn geworden met “Bambu Nusa Verde”. Te veel CO² moet zuurstof worden. We hebben onszelf ten doel gesteld om zo veel mogelijk bamboe te planten waar mogelijk. We geven de voorkeur aan  woestijnen die elk jaar 130.000 km² groeien. Je moet bamboe gebruiken voor het broeikaseffect. Bomen hebben een andere functie.

Verschillende populatie

Al die verschillende rassen en overtuigingen in de wereld kunnen op gelijke voet leven. Iedereen moet dezelfde welvaart kennen. Je mag niet miljoenen verdienen en de ander enkele tientallen. Verschillen moet op elk niveau kunnen worden besproken en vreedzaam kunnen worden opgelost.

Eerst veilig, dan urgentie, dan energie

Bamboebrug bij Wonosobo_1930

Bij Wonosobo werden deze bruggen 400 jaar geleden gebouwd. Dit gebeurde in Indonesië over supersnelle rivieren onder Nederlands gezag. In die tijd hadden zij niet de juiste kennis van hoeveel trekkracht iets had. Nu blijkt dat bamboe 17% meer trekkracht heeft dan staal.

Voor ons is het een verloren missie als de rijken der wereld blijven boren naar olie en gas. Graven voor metalen en dergelijke moet ook stoppen. Als andere metalen nodig zijn, dan kan misschien NASA iets van buiten de dampkring krijgen. Zij kunnen astroiden van baan veranderen met lazerstralen.

Eigenschappen

Eigenschappen horen bij bamboe. Bamboe heeft bijna alles. Noem een product en het is daar. Het zijn al meer dan 11.000. Heb je ooit een bamboe kledingstuk gedragen? Ooit een medicijn van bamboe genomen, of een biertje gedronken? Misschien reed je op een bamboefiets?

Hoe maak je bamboe

Bamboelaboratorium

Van een plant kunnen in een jaar 1,58 miljoen planten worden gemaakt. Als u op het rode woord drukt dan ziet u de hele procedure.

Bamboe word op vele manieren gemaakt. De sterkste, grootste, duurzaamste bamboe maak je in een klimatologisch gestuurd laboratorium zoals dat van “Bambu Nusa Verde”. De planten zijn vooral in het begin bijzonder kwetsbaar. Er zijn 2 laboratoria in de wereld. Een in  (Yogyakarta) en een in België. De capaciteit van ons laboratorium en onze plantages is niet onbeperkt. Zonder uitbreiding is het aantal per jaar maximum 1,5 miljoen planten in 60 soorten. Dit is momenteel te weinig voor de woestijnen in de wereld die elk jaar 130.000 km² groeien. Met hulp lossen wij het broeikaseffect op. Probleem blijft als sommigen blijven boren en graven in de wereld dan zal het niet werken. Hiermee bedoelen wij handen van de wereld af, omdat deze van ons allemaal is. 

Geheimen van Bamboe

Oxigen generation

De groene vlakken staan voor bamboe en de bruine voor bomen.

* Kolom 1: mogelijkheid om CO2 op te slaan.

* Kolom 2: vermogen om zuurstof te produceren.

* Kolom 3: vermogen om water vast te houden.

 

° Bamboe heeft een groter vermogen voor koolstoffixatie dan bomen en andere vegetatie.

° Bamboe minimaliseert 4 keer meer CO2-gassen dan bomen en ander groen.

° Bamboe genereert tot 35% meer zuurstof dan een gelijk volume bomen.

° Bamboe kan uitstekend water vasthouden en is daarom ideaal in droge gebieden.

° De biomassa van bamboe stijgt met 10-30% per jaar, vergeleken met 5-10% voor bomen.

° Het potentieel van handel in emissierechten is een concrete zakelijke optie. Deze moeten goed worden gecontroleerd en er moet een geschikt eindproduct worden gemaakt.

Wat doet bamboe?

Wortels van bomen

Wortelgroei bomen

Bomen zijn het nut van de wereld, maar de wortels groeien naar beneden en zijn te zwak om in de woestijn te overleven. Wortelgroei van bamboe is horizontaal. De stammen groeien hierop en de wortels brengen structuur in de grond. De lengte is verschillend van elke soort, maar het vormt een geheel en kan elke woestijnstorm weerstaan.

(Gelukkige)mensen dragen bamboe kleding

 

bamboegroei

(Snel) Extreem snelle bamboegroei. Het groeit 1m in 24 uur

Net zo goed dat de wereld voor de gek word gehouden met fossiele brandstoffen gebeurt dat ook met bamboe. De wereld en nog het meest de milieuorganisaties roepen het hardst om bomen. Met een storm en zeker in woestijnen zijn het bomen die in de lucht gaan. Verdere eigenschappen zijn hiervoor en in het schema zichtbaar.

Broeikaseffect.

Bamboeoptimaal

(Plant) Plant eerst in de savanne de bamboe die daar het best voor geschikt is. Ga verder in de richting van de woestijn. Dan wordt de woestijn savanne. Plant deze savanne opnieuw en ga door tot je doel hebt bereikt. De bamboe met zijn extreem sterke wortels zal al die zandkorrels gemakkelijk overwinnen.

We werken aan een situatie waarin er een balans is tussen CO² en zuurstof. Ons laboratorium in Yogyakarta kan hier slechts gedeeltelijk aan voldoen. Jaarlijks kunnen maximum 1,5 miljoen planten worden geproduceerd. Omdat we alleen goede bamboe willen leveren, moet er een oplossing worden gevonden.

Voor elke €. 1 miljard euro ontvangt u €. 10 miljoen euro, of een deel bij minder. De hoogte is onbeperkt, dus hoe meer u de wereld helpt des te hoger de bonus.

 

 

 

 

 

 

 

Veilig werken

ollum-and-the-precious

Gollum-en-deedele (Graaicultuur)

Het is beangstigend dat wij mensen zelf de planeet waarop wij wonen onbewoonbaar maken. Ondanks dat de aarde is ontstaan om er beschaafd op te wonen gaan mensen de aarde als handelswaar gebruiken. Er zijn zeestromingen, is er eb en vloed en is er bamboe. De eerste twee zijn er voor maken van energie en bamboe helpt de wereld om balans te krijgen en te houden in de atmosfeer. Als die balans er is, is ook de luchtdruk stabiel en zullen er minder stormen zijn. Bovendien kan je ook alles van bamboe maken wat in het leven nodig is. Gebruik je het niet meer, dan keert het naar de aarde terug als compost.

Hoe willen wij werken

In de wereld zijn 30.000 onbewoonde eilanden en een niet geteld aantal schepen. Vele van deze schepen zijn nog in zeer goede staat. Ook de (“Prelude FLNG”) is nog in goede staat, maar is helaas een van die schepen van de graaicultuur. Schepen kunnen met kleine bijsturing, maar zonder verbruik van energie door de stroming van de oceanen overal komen. De (kracht) van de zee neemt je mee over de hele wereld. Waar nodig valt het anker, word de bamboe gemaakt en zal daar minder CO² zijn. Met onbewoonde eilanden is dat anders, maar het doel hetzelfde. De zee heeft alles wat nodig is om bamboeplanten te maken en de zee geeft ook alles om van te leven. Energie maak je zelf onder water. In territoriale gedeelten van de wereld kunnen wij Nederlandse wetten hanteren, maar dan zonder graaicultuur.                                                

(Zeestromingen)

Zeestromingen

Zeestromingen worden door de scheepvaart gebruikt om hun routes zo economisch mogelijk te plannen. Als u op het rode woord boven de foto drukt, dan zie je dat de energie in het water zit en niet erboven.

Oceanen kunnen alle energie geven die de wereld nodig heeft. Geschatte energie welke zit  onder het oppervlak is een miljoen gigawatt/h. Dat is meer dan de wereld ooit zal kunnen gebruiken. Ter vergelijking. Een kerncentrale produceert een gigawatt/h.

(Onderwatermolens)

onderwatermolen

Onderwatermolen. Hetzelfde dan een windmolen, alleen onder water en efficiënter.

 

De Engelse overheid heeft wereldwijd onderzoek laten uitvoeren. Het energiepotentieel dat aan de kust kan worden geoogst met getijdencentrales is minstens 90 gigawatt. Een grote kerncentrale heeft een vermogen van 1 gigawatt

Onderwatermolens

Onderwaterturbines, in feite wind turbines die op de zeebodem worden geplaatst, vereisen geen verdere voorzieningen nodig. Alleen een kabel naar de kust. Zij kunnen stap voor stap onzichtbaar worden opgebouwd. Bovendien kan de aansluiting op het elektriciteitsnet in zee worden vereenvoudigd, door bestaand infrastructuur te gebruiken als deze er is. Zorg wel altijd dat boven de molens 20 m water staat voor de schepen.

Als zij in oceanen kunnen worden geplaatst is op grotere diepte de stroming in de zee aanzienlijk hoger. Het potentieel van onderwaterturbines is daarom veel groter dan dat van traditionele getijden-centrales. Het wereldwijde potentieel is nog niet onderzocht. In het UK zou de technologie een capaciteit van 10 gigawatt kunnen leveren.

(Onderwatervliegers)

Onderwatervlieger 1

Onderwatervlieger voor meer, veiligere en constante energie

In het begin kon weinig gedaan worden met langzaam stromend water. De vlieger werd ontwikkeld en op de stroom gezet. Door het van rechts naar links te sturen, ontstond een enorme trekkracht. In feite net zoals wanneer je een vlieger van rechts naar links beweegt op het strand . Die kracht werd omgezet in elektrische energie. De opgewekte energie wordt vervolgens via een elektriciteitskabel naar de vasteland getransporteerd.

In de zomer van 2018 werd voor de eerst een testopstelling op zee geplaatst. De ideale locatie om TidalKites te plaatsen ligt aan de Noordzee. De infrastructuur van de windparken is al aanwezig. De opgewekte elektriciteit kan ermee naar de wal worden gebracht. Wereldwijd heeft alleen de onderwatervlieger een voorlopige potentie van ongeveer honderd miljoen huishoudens.

Onze voorkeur 

De oude economie is gebaseerd op energie van de aarde. Dit creëert holle ruimtes, op zee of op het land. Deze ruimtes moeten opnieuw vullen en de aarde zal bewegen. Dit kan gebeuren met of zonder het functioneren van de aarde. Een goed voorbeeld is de tsunami van (26/12/2004). Er waren watersnelheden van 900 km/h en 237.000 doden. Dit is niet veilig.

De (PreludeFLNG) boort sinds 2015 gas in de Indische Oceaan. Deze mensen van Royal Shell die schade veroorzaken zijn meesters in ontkenning. De wereld zit er vol mee. Terwijl ze stelen van de wereldbevolking denken zij aan geld en macht. Dat kunnen we niet accepteren.

Voordelen van onder water

a. De dichtheid van water is 832 keer groter dan lucht.

b. Onderwaterinstallatie is 15 keer goedkoper.

c.  De energieopbrengst is (100) keer groter dan boven water.                                                                       

Wat is er nodig. 

Een groot schip of meerderen zouden in onze plannen passen. In territoriale wateren kunnen we op schepen of onbewoonde eilanden de bamboe maken. Net zoals je hierboven kunt zien hoe je maak bamboe.We zijn dan dicht bij de woestijnen en hebben weinig logistiek. We maken alleen onze eigen energie, maar we kunnen ervoor zorgen dat deze komt. Het moet afkomstig zijn van Oceanen of ander stromend water. Tidal is een ideale voedingsbron. Het kan even duren, maar als energie en bamboeproducten erg goedkoop worden dan zal iedereen kiezen voor het goedkope. Ook de makers van het dure.

Daarom vragen we je ons te helpen onze plannen uit te voeren, zodat de wereld eindelijk een leefruimte krijgt. Mensen die olie, gas en andere grondstoffen van de aarde hebben genomen hebben enorme schade aangericht. Het vervelende is dat zij gewoon doorgaan. Daarmee hebben ze veel geld verdient. Het is normaal dat ze ook hun schade herstellen door hiervoor te betalen. U kunt ervoor zorgen dat dit ook gebeurt. 

Iedereen mag helpen. Je mag geld inzamelen. heb je toegang tot een geldbron of ben je advocaat, dan heb je een betere positie. Dan kun je samenwerken. Voor elke miljard euro krijgt u tien miljoen euro of een deel ervan als het minder is. Wanneer het bedrag hoger is word het meer. Als er meer nodig is voor gerechtelijke procedures kunnen we dit bespreken met de advocaat.

 

 

 

 

 

Bericht bekijken

Bericht bewerken

Eerst een toekomst met schone energie.

Dat betekent dat eerst vervuilers weg moeten. Beginnen met de (grootste).

By | 2019-10-24T23:28:01+01:00 juni 15th, 2019|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

AfrikaansCatalà简体中文繁體中文DanskNederlandsEnglishFrançaisDeutschŌlelo HawaiʻiBahasa IndonesiaItaliano日本語Basa JawaLatinNorsk bokmålPortuguêsSlovenčinaEspañolSvenskaTürkçe